ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Β.Ε.Α.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας αποφάσισε την ανάθεση, στην Εταιρεία «TELENET-BEA», υπηρεσιών διαχείρισης, επιμέλειας κι εκμετάλλευσης της αίθουσας συνεδριάσεων ιδιοκτησίας του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών.

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα Μέλη του και τρίτους, η αίθουσα συνεδριάσεων (που στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτηρίου-Ακαδημίας 18) ανακαινίστηκε εξολοκλήρου και διατίθεται για να φιλοξενήσει συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και παραπλήσιες εκδηλώσεις κλαδικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Οι παροχές των εγκαταστάσεών μας και η χαμηλή κοστολόγησή τους μας κατατάσσει πρώτους στο φάσμα των προτιμήσεών σας.

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας, σε μία από τις παρακάτω φόρμες,(έντυπηηλεκτρονική), αφού προηγουμένως διαβάσετε προσεκτικά τον Κανονισμό Λειτουργίας της αίθουσας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας:

Γραμματεία της ΤΕLΕΝΕΤ-ΒΕΑ: τηλ.: 210-3680773 (κ. Άννα Καλογιαννάκη)

και στα e-mail: tln_secr@acsmi.gr και web@acsmi.gr